Tykytoiminta

Työyhteisön hyvinvointiin ja toimintaan on hyvä panostaa. Räätälöimme yrityksien kehityspäiviin sopivan virkistysosuuden, jonka painopiste on työyhteisön hyvinvoinnissa. Esimerkiksi yhdessä liikkuminen ryhmässä lisää yhteisöllisyyttä liikunnan keinoin sekä kuntotestaukset luovat tavoitteita, joihin koko työyhteisö voi yhdessä pyrkiä. Kehityspäivien liikuntaosuudesta voi myös löytyä jokaisen työpäivään eväitä, miten kehittää työssä viihtyvyyttä ja – jaksamista. Voimme toiveiden mukaisesti pitää myös erilaisia tietoiskuja niin ravinnon kuin liikunnan osalta. Yrityksemme tavoitteena on tuoda energiaa ja elämyksiä arjen keskelle.

Ammattitaitoisesti ja pitkäjänteisesti toteutettu tykytoiminta tukee työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä.

Tykytoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistyöorganisaatiot yhdessä edistävät ja tukevat jokaisen työelämässä olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Tutkimusten mukaan oikein toteutettu tykytoiminta kehittäää henkilöstön työkykyä ja terveyttä sekä työpaikan toimivuutta, työilmapiiriä ja työmotivaatiota.

Tykytoiminta on osa työpaikan omaa toimintaa, joka toteutetaan työnantajan ja henkilöstön yhteistyönä. Usein myös työterveyshuolto on mukana käynnistämässä ja tukemassa tykytoimintaa.

Vastuu tykytoiminnasta kuuluu siten kaikille seuraaville ryhmille:

  • työnantajalle, esimiehille
  • työpaikan yhteistyöelimille ja henkilöstöryhmille
  • yksittäisille työntekijöille

Tykytoiminta edellyttää työyhteisön ja työpaikan eri osapuolten yhteistoimintaan perustuvaa aktiivista sitoutumista ja osallistumista. Edellytyksenä on myös se, että yhteistyö antaa kaikille mahdollisuuden vaikuttaa tykytoiminnan suunnitteluun. Työhyvinvointia tulee edistää johtamisen ja esimiestyön kaikilla tasoilla. Työterveyshuoltolaissa korostetaan lisäksi toiminnan suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta sekä työterveyshuollon osuutta työ- ja toimintakyvyn edistäjänä.